CB RADIO

Każdy kto już nie raz zapłacił mandat powiedział sobie dość kupuję CB RADIO by uchronić się przed kolejnym mandatem. Taryfikator  pokazuje coraz częściej kwoty przewyższające wartość porządnego i markowego radia. Cb to nie tylko moto by wiedzieć gdzie stoi Policja  ale jest jednym z fajniejszych komunikatorów podczas jazdy zawodowych kierowców. Każdy TIR jest wyposażony w CB RADIO. 

CB RADIO DO AUTA

Dobór i sprzedaż sprzętu

Radia dla amatorów i profesjonalistów .

Profesjonalny Montaż i Serwis

Strojenie Anten z radiem. Diagnozowanie problemu.

Nazwa CB Radio pochodzi od angielskich słów „Citizens Band Radio” i oznacza „Radio Pasma Obywatelskiego”. Jak zatem wskazuje nazwa, jest to łączność radiowa dostępna dla wszystkich obywateli. CB radio to rodzaj łączności radiowej realizowanej za pomocą prostych i stosunkowo niedrogich urządzeń i nie wymagającej wysokich kwalifikacji ani żadnych uprawnień. To radio obywatelskie przeżywa obecnie swój renesans i jest wręcz niezastąpione w wielu sytuacjach. Podstawową zaletą radia CB jest możliwość nawiązywania łączności z punktami ruchomymi (np. w samochodzie lub na jachcie). Łączność można nawiązać również z osobami nieznajomymi, tu żaden telefon komórkowy nie pomoże. Stwarza ponadto możliwość bezpośredniego nawiązywania kontaktu między zainteresowanymi bez ograniczeń wynikających z rozmieszczenia sieci telekomunikacyjnej.
W Polsce, do lipca 2004 roku, aby móc nadawać w paśmie CB Radio należało uzyskać stosowne pozwolenie. Obecnie w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1774) nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych Radia Obywatelskiego w zakresie częstotliwości 26,96-27,41 MHz pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4W dla FM i AM oraz z mocą 12W dla SSB.
Podstawowym rodzajem modulacji stosowanym w Polsce jest modulacja amplitudy AM. Ze względu na mniejsze zakłócenia oraz wyższą jakość odbioru zaleca się stosowanie modulacji częstotliwości FM. Dopuszczalne jest stosowanie modulacji jednowstęgowej SSB, co umożliwia zwiększenie zasięgu i polepszenie jakości transmisji (większy odstęp od szumów i zakłóceń. Urządzenia przystosowane do pracy SSB SA bardziej skomplikowane a zatem i droższe. Maksymalna moc nadajnika pracującego z modulacją AM lub FM wynosi 4W, w przypadku modulacji SSB nadajniki mogą pracować z mocą 12W. Osiąga się połączenia o zasięgu nawet kilkudziesięciu kilometrów.
Zakresy częstotliwości CB
W komunikacji radiowej CB obowiązuje międzynarodowy podział pasma 27MHz na następujące zakresy:
A – 26,065 do 26,505 MHz,
B – 26,515 do 26,955 MHz,
C – 26,965 do 27,405 MHz,
D – 27,415 do 27,855 MHz,
E – 27,865 do 27,995 MHz.
Te zakresy częstotliwości podzielone są na kanały oddalone od siebie o 10kHz. Każdy zakres obejmuje 40 kanałów. Częstotliwości podane są w „piątkach”. Ponieważ ze względów historycznych w Polsce kanały użytkowane są „w zerach” (częstotliwość kończy się zerem), zatem od powyższych częstotliwości należy odjąć 5kHz.

Stąd też polskie przepisy komunikacji radiowej przewidują dla radia CB 40 kanałów w paśmie C, w zakresie częstotliwości 26,960 – 27,400MHz. Jest to tzw. podstawowa czterdziestka, czyli 40 kanałów oddalonych od siebie co 10kHz. Pomiędzy niektórymi kanałami istnieje odstęp 20kHz. Te puste miejsca są nazywane dziurami i zwykle oznacza się je numerem poprzedzającego kanału razem z literką A. Te kanały to 3A, 7A, 11A, 15A oraz 19A. Kanały z literą A są wykorzystywane na urządzeniach wyposażonych w funkcję „+10kHz” lub „-10kHz”.

W podstawowym paśmie istnieje kilka kanałów przeznaczonych do zastosowań specjalnych. Kanał 9 (27,060 MHz) jest kanałem ratunkowym i służy do wzywania pomocy. Nie wolno zatem prowadzić na nim zwykłych rozmów. W niektórych regionach kraju na tym kanale prowadzi nasłuch straż pożarna, w innych ochotniczo CB radiowcy, którzy w razie potrzeby przekażą informacje. Kanał 19 (27,180 MHz) jest wykorzystywany przez kierowców do wzajemnego informowania się o sytuacji na drodze i jest nazwany kanałem drogowym. Kanał 28 (27,280 MHz) jest kanałem wywoławczym na większości obszaru Polski, na którym wywołuje się rozmówcę, a potem zmienia się częstotliwość w celu prowadzenia rozmowy. Przyjęło się też, że kanał 2 wykorzystuje się do wzywania taksówek i łączności między nimi.